குட்டி சுட்டி

කුට්ටි චුට්ටි
October, 2021

3, 4 மற்றும் 5 வயதிற்குட்பட்ட முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கான தமிழ்  மாத இதழ்.   

 

செயல்பாடுகள்

  • கடிதங்கள் எழுதுவதற்கான ஒத்திகைகள்
  • வர்ணம் தீட்டுதல்
  • கைவினைப்பொருட்கள்
  • பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
  • முன்பள்ளி கவிதைகள்
  • முன்பள்ளி கதைகள் மற்றும் விழாக்களை வெளியிடுதல்  

 

ஒரே தமிழ் முன் பள்ளி வார இதழ் 

 

விலை 70 ரூபாய்

28 பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு பெரிய படத் தாள் இலவசமாக ... 

 

ஒவ்வொரு மாதமும் 1 ஆம் தேதி வெளியிடபடுகிறது.